Приложение на продукта

Синтерованите NdFeB материали с постоянни магнити имат отлични магнитни свойства, които се използват широко в областта на електрониката, силовите машини, медицинското оборудване, играчките, опаковките, хардуерните машини, космическата и други области.

По-често срещаните приложения са двигател с постоянен магнит, високоговорител, магнитен сепаратор, драйвер за компютърен диск, оборудване за магнитен резонанс и измервателни уреди.